หน้าหลัก บทความน่าสนใจ

google drive

687 views

google drive คืออะไร

Google DriveGoogle Drive หลายคน ไม่รู้กับ กูเกิ้ลไดรฟ์ เราจะพาไป รู้กันว่า Google Drive คืออะไร? GoogleDrive เป็น Online Service ประเภท Cloud Techonology ทีมีไว้สำหรับ ให้ผู้ใช้จัด เก็บข้อมูล ลงได้
สามารถ ใช้ได้ฟรี (แต่ต้องมี Gmail Account ก่อน) โดยการใช้ ฟรีนั่้น จะมีเนื้อที่ให้ใช้ 5GB (Gigabytes)ซึ่งก็ถือว่า มีขนาดใหญ่ พอใช้ได้ แต่ถ้า หาต้องการ เนื้อที่ เพิ่มเติม มากกว่านั้น slot ก็สามารถทำได้ค่ะ โดยการเสียค่าบริการเป็นรายเดือน หรือ รายปีไป

google Driveทำอะไรได้บ้าง?

ไฟล์ ข้อมูล ต่าง ๆ ทีเก็บ ไว้ใน GoogleDrive นั้น สามารถแชร์ (Share) ให้ผู้ใช้ คนอืน เช่น สาระ การเรียนรู้ กลุ่มเพือน ครอบครัว มาเข้าถึง ข้อมูล เหล่านั้นได้ และ ทำงาน ไปพร้อม ๆ กัน เวลาเดียว กันได้ (แก้ไ ขเอกสารไป พร้อม ๆ กันเวลา เดียวกัน) สมัครได้ที่นี่

ไฟล์ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บไว้ใน GoogleDrive นั้น สามารถ ค้นหา ข้อมูล ได้เต็มรูปแบบ(Full Text Search) หมายความว่า สามารถค้นหา สิ่งที่อยู่ใน เนื้อภายใน ไฟล์นั้น ด้วยเช่น

เดียวกัน วึ่งความ สามารถ ทางด้านการ ค้นหา (Search) นั้น ทำได้ เร็วมาก ไฟล์ใหม่ ๆ ที่เพิ่งจะนำเข้า GoogleDrive นั้น ใน เวลาไม่นาน ก็สามารถ Search ได้ทันที คลิก
google Drive ประกอบด้วย
ระบบ เอกสาร สเปรด ชีต งานนำ เสนอ แบบฟอร์ม และ ภาพประกอบ (Google Docs,Spread sheets,Presentation,Drawing&Form)

google Document spreads heets
Presentation&Formn คือแอปพลิเคชัน ทางเก็บ ที่ใช้จัด การเอกสาร ออนไลน์ สามารถสร้างเอกสาร ทั่วไป ตาราง คำนวณ และพรีเซนเทชัน เหมือนกับ Microsoft Office (word,excel,power point) แค่เชือมต่อ อินเตอร์อยู่ ก็สามารถจัดการ สร้าง แก้ไข และเปิดอ่าน เอกสาร ได้ตลอด เวลา โดยที่ ตัวเอกสาร นั้นก็จะถูก เก็บไว้ใน เซิฟเวอร์ของ Googie

สามารถสร้าง และสือสาร กันได้แบบ ทันทีผ่าน Browser ระหว่าง การทำงาน บน เอกสารหรือตาราง คำนวณ(Spread sheets )นอกจากนี้ Google ยังพร้อม เปิดตัว คุณสมบัติ ด้าน

งานนำเสนอ (Presentation)ช่วยให้ผู้ ใช้สามารถ จัดการ แก้ไข และแลกเปลี่ยน งานนำเสนอ ได้ใน แบบเรีลไทม์ และจัดเก็บ งานทั้งหมด ได้บนเว็บใน ทีเดียวกัน slot

Google Docs หรือเอกสาร
การ ภาพวาด ลิงก์ และอื่นๆ รวบรวมข้อมูล และจัดการ ข้อเสนอแนะ
ด้วยการ แสดงความ คิดเห็นเชิงสังคม
Goodle Docs คือ Online Documents Collaboration สำหรับ ทำงานร่วม กันหลาย ๆ คน สามารถ แก้ไขพิมพ์ เอกสาร ในนั้น ได้พร้อม กันเวลา เดียวกันวึง Google Docs รองรับ

การทำงาน ในรูปแบบ Document(Word Document),Spreadsheet (Excel) หรือ Presentation (PowerPoint) สำหรับไฟล์ ประเภทอืน เช่น รูปภาพ
หรือ PDF หรืออื่น ๆ นั้น ก็สามารถแชร์ ให้ผู้อื่น Download ได้

Spread sheets สเปรดชีต
เก็บ และแบ่งปัน รายการ ติดตาม โครงการ วิเคราะห์ข้อมูล และติดตามผลลัพธ์ ด้วยเครืองมือแก้ไข สเปรดชีต ที่มี ประสิทธิภาพของ
เรา ใช้เครืองมือ เช่น สูตร ขั้นสูง แผนภูมิ ในตัว ตัวกรอง และตาราง เปลี่ยนแกน เพื่อดูข้อมูลของคูณ ในมุมมองใหม่ ๆ slot

Presentation งานนำเสนอ
สร้างไลด์ สวยงาม ด้วยเครืองมือ แก้ไขงาน นำเสนอ ซึ่งสนับสนุนสิ่งต่าง ๆ เช่น การฝังวิดีโอภาพเครือนไหว และการเปลียน สไลด์ สล็อต แบบไดนามิก เผยแพร่งาน นำเสนอของ ทางเว็บ เพื่อให้ทุกคน สามารถดู หรือแบ่งปัน งานนำเสนอ แบบส่วนตัวได้slot

Last Update : 18 กันยายน 2020